XV Конференция по клинична хомеопатия

В Несебър бе проведена XV Конференция по клинична хомеопатия, организирана от Представителството на френската фирма БОАРОН (директор д-р Драгомир Грудев), Българската медицинска хомеопатична организация (с 1200 доброволни членове, председател д-р Петко Загорчев) и Европейската школа по хомеопатия (ръководител д-р Райна Томова).

“Няма не- и конвенционална медицина изобщо, има само Изкуството да лекуваш! – каза д-р Загорчев. – Тя е начин да надградиш и допълниш себе си като Лекар. Няма специалност, която да не е отворена към нея, защото предразполага към екзактен диагностичен преглед и изследвания. У нас първи започнаха да я прилагат ото-рино-ларинголозите, после – психиатрите, интернистите, невролозите, хирурзите, дерматолозите, кардиолозите, сега – и спортните медици. Предимствата ѝ? Ниска цена, добър съпътстващ, ефективен и без странични действия лечебен елемент към конвенционалната медицина, многообразие. Тя е хуманност, красота и безвредност!

От години клиничната хомеопатия е свободно избираем предмет в МУ, а във Факултета по фармакология – Пловдив (декан – проф. Людмил Пейчев) – и задължителен! Впрочем, именно заради усилията му Пловдив се оформи като център на клиничната хомеопатия в България – едно заслужено първенство на Вечния град. В Софийския МУ като курсисти по тази дисциплина са се записали 108, а във Варненския – 68 студенти.

Общо годишно като пълноправни хомеопати се дипломират до 160 студенти-медици от цялата страна.

Следдипломното обучение се поема от БЛС.

Така, 20-години след създаването си от д-р Драгомир Грудев и при активно присъствие, клиничната хомеопатия се наложи в обществото и съсловието.

Tags: , , ,

Comments are closed.