На вниманието на министър д-р Петър Москов относно лекарски празници

На вниманието на Министър д-р Петър МОСКОВ

КОПИЕ: Д-р Венцислав ГРОЗЕВ, Председател на БЛС

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

Благодаря Ви за Поздравителния адрес до участниците в XIX Чилови дни и VII Родопски здравно-духовен Събор, които проведохме на 21 май съответно в с. Славейно и с. Момчиловци, Смолянско. С нас бяха също и д-р Даниела Дариткова и д-р Ваньо Шарков.

1. Предстои отбелязване на Деня на Спасението 15 август, създаден през 2005 г. и официализиран от МС (Решение 1039, публикувано в ДВ/28 декември 2012 г.), на който точно в 12 ч. с 1-минутно мълчание ще почетем паметта и саможертвата на д-р Стефан Черкезов и над 130-те наши колеги и 15 м. с., починали при спасяване на човешки живот от преумора, заразяване с болестите на своите пациенти или катастрофи с линейки на път към тях. Бихте могли с Обръщение по БНТ и БНР и/или предварителна пресконференция в навечерието на честването да отбележите паметта на нашия най-голям съсловен герой д-р Стефан Черкезов и другите колеги и м. с., дали живота си заради други сънародницие, защото това не е достатъчно известно на широката общественост, а и тези хора заслужават своята почит.

Надяваме се, че и тази година със специално писмо ще приканите колегите от ЛЗ в страната да изпълнят ритуала, както го сторихте м. г…

2. Тъй като знаем, че лекарите и медицинските сестри не се отличават с крепко здраве и имат висока заболеваемост и смъртност, Ви предлагаме да я проучим.

3. След като в София има отделен Дом за възрастни артисти, защо да няма и за самотни медици – лекари и м. с., които не са успели да се задомят и няма кой да ги гледа на стари години?

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.