823 са кандидат-студентите за специалностите „Медицина“ и „Фармация“,седем кандидати се борят за едно място в Медицински университет – Плевен

В годината с най-малък брой зрелостници и най-тежък ефект на демографската криза,  Медицински университет – Плевен се радва на засилен интерес от страна на кандидатите, ориентирени към изучаване на здравни специалности. Рекорден брой кандидат-студенти – 1137 общо – са подали документи за прием в специалностите на висшето училище.

От тях рекорден е броят на кандидатите – 823, от които 597 жени и 226 мъже – за специалностите „Медицина“ и „Фармация“. Останалите 399 зрелостници ще кандидатстват за бакалавърските специалности на факултетите по обществено здраве, здравни грижи и на колежа, но техният брой ще нарасне по време на втория прием на кандидатстудентски документи от 20 до 23 юли.

От рекордните 823 кандидати тази година 624 са посочили като първо желание „Медицина“, а 199 – първо желание „Фармация“.

За първа година по-голяма част от зрелостниците са предпочели да подадат кандидатстудентски документи електронно – 489 или 43% от тях са използвали системата за електронно подаване чрез сайта на университета. Останалите 397 кандидати (34%) са подали документите си на място в Ректората и една малка част от 251 момчета и момичета (22%) са се възползвали от кандидатстудентските бюра в страната.

Университетът ще приеме общо 324 нови студенти след завършено средно образование в редовна форма на обучение. От тях 204 ще бъдат новоприетите студенти в осемте бакалавърски специалности. Местата по държавна поръчка за бъдещи лекари са 90, равен брой за момичета и момчета.  Тази година МУ-Плевен ще реализира и първия прием на магистър-фармацевти по специалност „Фармация“ в новоразкрития Факултет по фармация, който е от 30 места по държавна поръчка.

Tags: 

Comments are closed.