20 години “Боарон”!

Точно преди 20 години един ентусиаст – д-р Драгомир ГРУДЕВ, по специалност акушер-гинеколог, първи въведе у нас клиничната хомеопатия чрез френската хомеопатична фирма “БОАРОН”. Днес екипът (смело можем да го определим като едно сплотено задружно семейство!) на представителството й в България наброява 22 души, а над 2000 колеги от цялата страна с различна специалност прилагат този метод в практиката си.

Курсовете за тяхната квалификация провеждат по програми (акредитирани като продължаващо обучение от БЛС и БФС), на всичките Медицински университети в България чрез преподавателите от Европейската школа по клинична хомеопатия. Хомеопатията се изучава като свободно избираем предмет в МУ – София, Пловдив, Варна и Плевен, а във Фармацевтичния факултет в Пловдив (декан – проф. д-р Людмил Пейчев)– като задължителен!

Нещо повече – българската школа по клинична хомеопатия получи своето признание в Турция, която прие нашия стандарт за обучение по нея. Български лекари-хеомеопати изнасят лекции в Русия, САЩ, Чехия, Франция, Турция, Румъния, Белгия, Словакия и др.

За съжаление, макар в чл. 167 от ЗЗ изрично да е записано, че хомеопатия имат право да прилагат само лекари, немалко са самозванци без медицинско образование, които я практикуват нерегламентирано – което безспорно е не само нарушаване на закона, но и риск за здравето на предоверилите им се наивници.

Д-р Петко Загорчев, председател на БМХО (Българската медицинска хомеопатична организация, основана през 1999 г., с над 2000 доброволно членуващи лекари), с 44-год. стаж в конвенционалната медицина като анестезиолог, реаниматор, токсиколог, подчерта, че клиничната хомеопатия утвърждава научно-практическия подход към пациента и е несъизмерима в етично и естетично отношение. И още: че “Добър лекар-хомеопат става само от добър клиницист.”

Често хомеопатията успешно се съчетава с конвенционалните лекарства – защото не е техен антагонист, няма противопоказания, нито странични действия, не кумулира, не може да бъде предозирана. При комбинираното лечение напр. на бронхиална астма, пристъпите й много бързо утихват и настъпва по-дълга ремисия. Хомеопатията е подходяща и при поддържащо лечение

Пациентите на специалистите по клиничната хомеопатия в 50% са деца; тези лекари предписват 50% по-малко антибиотици от своите конвенционални колеги.

Препаратите на клиничната хомеопатия се реимбурсират във Франция от 1965 г., както всички останали лекарства.

По повод 20-год. от встъпването на БОАРОН в България бе представена новата книга на внучката на един от основателите й Мишел БОАРОН, която е магистър-фармацевт – “Педиатрия”. Тя е автор и на много други книги по темата – “Хомеопатията в практиката на магистър-фармацевта” (1998, преведена на 14 езика), “Хомеопатия и съвети в аптиката” (издадена в 13 страни) и др. Големият й творчески проект е “Досиетата на експерта”, който включва 8 заглавия, 5 от които са вече издадени – “Уши-нос-гърло”, “Тревожни разстройства”, “Акушерство и гинекология”, “Допълващо лечение в онкологията” и най-новото – “Педиатрия”.

Маг.-фарм. Мишел Боарон е наградена с франския “Почетен легион” (2006).

Редколегията на в. “Български лекар” е на мнение, че мадам Боарон е достойна и за Почетен знак и на МЗ.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.