На вниманието на г-жа Янка такева, председател на СУБ: Патриотичното възпитание на нашите ученици; въвеждане на обучение по здравно-духовна култура в училищата; 3. проучване заболеваемостта сред учителите

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАКЕВА,

Като имам предвид Вашето ярко изявено родолюбие, не се съмнявам, че и Вие сте силно обезпокоена от неприкритата негативна политика на МОН в това отношение, която системно цели отродяването и дебългаризацията на подрастващите. На този фон изпъква и лошото им здравословно състояние, причини за което лесно ще намерим във все по-ширещите се вредни привички, превръщащи се в навици: тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици, обездвижване и затлъстяване, както и в претоварената учебна програма, която обаче не обръща никакво внимание на здравно-духовната култура и възпитание.

Много добре сте запозната с напразните ми предложения до всички досегашни ръководства на МОН да въведат задължително обучение по здравно-духовна култура, като неколкократно – безвъзмездно! – съм им предлагал и да качат на сайта му моето учебно помагало “Здравна азбука+, сертифицирано от тях през 2009 г., което написах и издадох за своя сметка, воден единствено от любовта си към българските деца. Същото предложение отправих на новото ръководство на МОН и относно сборника ми “Моя поклон приеми” (м. март т. г.; отговор нямам и досега). Колкото и да звучи нескромно, смятам, че въпросните тези два сборника без съмнение ще бъдат от полза и за учителите и родителите.

С Ваше съдействие можем отново съвместно да потърсим съдействие по темата от ръководството на МОН, както и да въведем здравно-духовната култура като свободно избираем предмет чрез съответните фондове или спомоществователи. За целта можем да регистрираме и съответната фондация “Здравно-духовна култура”. В нея успешно може да бъде включено и вероучението на базата на едноименния учебник на Елин Пелин.

Създал съм и направление “Здравно-духовен туризъм”, което би могло да заинтересува СУБ и учителите в страната, а и учениците, като едно прекрасно средство за укрепване на здравето и духовността им.

Нека предложим на МОН още нещо: занятията в училищата да започват с вдигане на националното знаме и безсмъртните вазови песни “Питат ли ме де зората” или “Тих бял Дунав се вълнува”; да се провеждат и здравни викторини, рецитали на вазови и ботеви стихотворения и пр.

Предлагам Ви да проучим заболеваемостта сред учителите.

Tags: ,

Comments are closed.