Фармацевтите нямат право да променят лекарските предписания!

Председателят на Българската медицинска хомеопатична организация (в която доброволно членуват над 2000 колеги, вкл. и фармацевти, и е безспорно най-голямото доброволно сдружение на медици в страната) д-р Петко Загорчев е изпратил Отворено писмо до председателя на БФС, в което му обръща сериозно внимание, че зачестяват случаите, когато някои фармацевти своеволно си позволяват да подменят предписаните от лекарите-хомеопати медикаменти – от стотно на десетично разреждане, което може да доведе до неуспех в лечението и дори пълното му компрометиране.

Видовете разреждания не са взаимнозаменяеми поради различната технология на производство, а тя има съществено значение за очаквания клиничен резултат от хомеопатията.

 

Коментар. Без съмнение, подобно своеволие не биха си позвилили да допуснат магистър-фармацевтите, които са завършили курсовете на БМХО, нито пък възпитаниците на ФФ при МУ – Пловдив, които задължително изучават хомеопатията. В този смисъл приветстваме и напълно подкрепяме това й въвеждане в учебния процес от страна на декана му проф. д-р Людмил Пейчев и се надяваме това да стане и в останалите МУ в страната.

Защото хомеопатията отдавна е доказала безспорните си качества и ефективност, обаче –  при компетентното й приложение.

Tags: , , ,

Comments are closed.