БЛС иска извинения

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Като зам.-председател на УС на БЛС изразявам несъгласие с  изявленията на г-жа Пенка Георгиева от пациентска организация „Заедно с теб“,  относно публично изнесена информация за изписването на медикаменти от ОПЛ с цел екскурзии.

Убедена съм, че  българските лекари са ангажирани с лечението на своите пациенти и се интересуват от резултатите при приложението на съответните лекарствени средства. Наличието на брошура с предложения за екскурзия срещу определен брой изписани опаковки означава, че съответната фармацевтична фирма предлага неетични практики и следва да бъде санкционирана.  Това съвсем не означава, че предложението е прието, а още по-малко – изпълнено.  Както самата г-жа Георгиева съобщава,  информацията за тези предложения е получила от колега ОПЛ.

Ако все пак има такова укорително поведение, макар в единични случаи,  ръководството на БЛС  винаги е заявявало, че подобни практики, деформиращи медицинското изкуство, трябва да бъдат първо доказани, а след това – санкционирани и накрая обявени в публичното пространство.

Недоказани обвинения към  всички български лекари въз основа на случайни „находки“,  дискредитират авторитета на лекарската професия. Разрушеното доверие между лекар и пациент прави  успешното лечение невъзможно и нанася непоправими беди в системата на здравеопазването. Огорчението от незаслужени обвинения, е най-мощният стимул на мнозина колеги за решение, което води до терминал 2.

Настоявам г-жа Георгиева да се извини на добросъвестно работещите общопрактикуващи лекари за изречените твърдения и на българските пациенти за предизвиканото недоверие в техните лекари.

Д-р Галинка Павлова, зам.-председател на БЛС

Tags: ,

Comments are closed.