Обучението и човешките ресурси в общественото здравеопазване

През месец октомври 2016 г. в град Баня Лука се проведе експертна работна среща, организирана от Регионалния офис на Световната здравна организация в Европа. Темата на събитието беше „Човешките ресурси в областта на общественото здраве в региона на Югоизточна Европа“.

Основна цел на срещата бе повишаване на разбирането на страните относно значението на човешките ресурси в сферата на общественото здраве, както и дискутиране на възможностите за трансформиране в ефективни здравни политики, водещи до по-високо качество на предоставяните услуги в сферата на общественото здраве.

Представители на България във форума бяха проф. Тодорка Костадинова – Заместник-ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество на Медицински университет – Варна и доц. д-р Христо Хинков – Директор на Националния център по обществено здраве и анализи.

Екипът представи добра практика от България – фестивалът „Море и здраве“, организиран от Медицински университет – Варна. Примерът показа успешното прилагане в практиката на един от основните принципи на Световната здравна организация – „Здравето във всички политики“, като представи ролята на специалистите по обществено здраве посредством различни дейности в сферата на науката, образованието, опазването на околната среда, изкуството и диететиката. Представеният пример получи висока оценка от всички участници за мултисекторния интердисциплинарен подход, използван за постигане на целите на Стратегията за здраве 2020.

В резултат експертите се обединиха около извода за ключовата роля на университетите за обучението на човешките ресурси в общественото здраве и тяхното участие в проекти и дейности, насочени към повишаване на информираността и съзнанието на гражданите за превенцията и профилактиката на здравето.

Tags: , ,

Comments are closed.