Писмо до клуб „Родопско здраве”

Ръководството на Фондация „Мозъчни инсулти – нови хоризонти” и аз лично Ви поздравяваме най- сърдечно с прекрасната инициатива за учредяване на Клуб „Родопско здраве”.

Идеята за създаването на Клуба отговаря най- точно на девиза на нашата Фондация:
„Здравето е най- важното нещо в живота.
То е повече от успеха, повече от парите и повече от властта !”

В последните години се направиха невероятни и граничещи с фантастиката открития за интимните механизми на дейността на мозъка и на нервната система!

Бяха открити, проучени и се въведоха в практиката изключително успешни абсолютно нови методи за лечение на мозъчните инсулти   в острата фаза, които излекуваха и върнаха към нов живот хиляди болни по света, а чрез нашите лични усилия и у нас, което доскоро не можеше и да се помисли, че е възможно практически!

Ние, като едни от пионерите във въвеждането и адаптирането на тези нови и невероятни доскоро, лечебни и профилактични алгоритми в ежедневната клинична практика в нашата страна, почувствахме необходимостта да направим опит и да положим усилия, за да разпространим нашия вече чудесен опит и да споделим нашите отлични умения с всички останали специалисти и с всички над 400 000 българи, застрашени или пострадали вече от мозъчен инсулт, които да достигнат абсолютно до всеки човек и да направим усилия всеки един от нас да може да се докосне и да се ползува лично от най- новите успешни, научно доказани и приложени в клиничната практика методи за лечение и профилактика на мозъчните инсулти.

Затова ние създадохме: Фондация „Мозъчни инсулти – нови хоризонти”, за да могат абсолютно всички хора да участвуват и да берат плодовете на световння прогрес и в нашата прекрасна държава, въпреки трудностите и непрекъснатите проблеми в цялостната организация на Здравеопазването.

Ние изразяваме нашата готовност да изградим успешно и ползотворно сътрудничество с Вас, в името на максималното използуване на всички най- нови постижения на актуалната медицинската наука и на ефективното прилагане на Добрата медицинска практика, за осигуряване на здраве, максимална работоспособност и добро качество на Живот за всички интелигентни хора в тази страна!

Заявяваме, че желаем да станем колективен член, а аз лично и съучредител на клуба, за да Ви помагаме активно и от цялото си сърце за издигане на здравната култура и знанията на жителите и гостите на този Божествен район на страната и райски кът на Земята!

С уважение: Доцент д-р Б. Герасимов, Д.М., М.О.З.
Президент на Фондация „Мозъчни инсулти – нови хоризонти”

Tags: ,

Comments are closed.