Създадохме и клуб “Родопско здраве”

След като оповестихме в къщата-музей “Професор Константин Чилов” в Свещеното място на българската медицина с. Славейно намерението си да учредим Клуб “Родопско здраве”, извършихме и учредяването му. Това стана на 10 юли в хотел “Смолян”. Клубът ще организира селски родопски здравен туризъм, както и Домове за възрастни хора и Център по геронтология. В края на месец септември планираме организирането на Родопски здравен събор, който да стане ежегоден.

Отправен пункт на здравните пътеки (за артрози; стрес и депресии; редукция на теглото; възстановяване след прекаран инфаркт, инсулт и туморни операции; хипертония и диaбет) ще бъдат хотел “Смолян” в гр. Смолян и Къщата “Д-р Кермедчиева” в с. Момчиловци.

Подробности – на сайта на Клуба: www.rodopskozdrave.com

Tags: , ,

Comments are closed.