70 години Катедра “Фармакология”/МУ – Пловдив и 100 години от рождението на професор Пейчо Пейчев

Катедра “Фармакология” при МУ – Пловдив отбеляза едновременно както своята 70-годишниня, така и 1-вековния юбилей на най-видния й представител и неин дългогодишен ръководител – проф. Пейчо Пейчев (1916, . Българово, Бургаско – 2011). Днес синът му – проф. д-р Людмил Пейчев е не само негов приемник като ръководител на Катедрата по фармакология и лекарствена токсикология, но и декан на Факултета по фармация. Известно е също така, че той пръв в страната въведе и задължително обучение по хомеопатия.

Същият 70-годишен юбилей отбеляза и Катедрата по паноанатомия; на него присъства вероятно най-възрастният (и все още действащ!) патоанатом в България – проф. Христо Миленков (р. 1924); макар и вече 92-годишен, той продължава да поставя диагнози и да консултира! Вероятно това е своего рода благороден рекорд в нашата патоанатомия.

Тук ще цитираме някои от сполучливите афоризми на ректора чл.-кор. проф. Стефан КОСТЯНЕВ (жанр, в който той има впечатляващи попадения, събрани в 2 поредни книги) относно тази тъй важна дисциплина:

“Патологията е майката на медицината.”

“Да си патолог, означава, че нищо патологично не ти е чуждо.”

“На патоанатома никога не бива да се казва: “Само през трупа ми!”.

“Най-хубавото нещо, което можеш да чуеш от патолога е: “Доброкачествено е!”.

“Патоанатомията може да се нарече “студена хирургия”, затова от хирурга може да се получи патолог след леко модифициране.”

За много години, скъпи колеги!

Tags: , , ,

Comments are closed.