Чл.-кор. проф. Лъчезар Трайков, д-р Нели Петрова: Рискови фактори за съдови когнитивни нарушения

Видният наш невролог чл.-кор. проф. Лъчезар Трайков, дмн е написал, съвместно с д-р Нели Петрова (п/р на проф. Стефка Янчева) монографията “Рискови фактори за съдови когнитивни нарушения”.

Тя е посветена на един от най-значимите проблеми на съвремието – мозъчно-съдовата болест и съдовата деменция.

Мозъчно-съдовите заболявания са важен медицински и социален проблем – една от водещите причини за смърт, инвалидност, депресия, деменция и епилепсия. Те са и голям консуматор на обществен ресурс, да не говорим за огромното и социално отражение (поне един член от семейството трябва да се грижи за близкия човек, изпаднал в мозъчно-съдов проблем).

Според различни проучвания все повече нараства броят на младите пациенти (до 20% от получилите мозъчен инсулт са на възраст 18-54 години!). България е на едно от първите места в ЕС и в света по заболяемост и смъртност от мозъчно-съдови заболявания – това не може да не ни разтревожи.

При голяма част от пациентите е нарушена тяхната активност, функционалност и самостоятелност  – те просто се инвалидизират. Едно от най-сериозните усложнения, което води до ограничаване на ежедневните им дейности, е съдовата деменция. Това състояние на прогресираща загуба на интелекта и автономията на болните засяга не само все по-голям брой възрастни (а и млади!) хора с мозъчно-съдова болест, но, както вече споменахме, променя качествено и живота на техните близки.

Съдовото когнитивно нарушение е предизвикателство с все по-нарастващо значение за световната обществено здравеопазване.

Авторите на монографията ни запознават с еволюцията в терминологията, епидемиологията, изключителната му медицинска и социална значимост; изчерпателно са описани и съвременните международни консенсусни критерии за точното му дефиниране.

Особено ценен в монографията е акцентът върху рисковите фактори за развитие на мозъчно-съдовата болест и съдовата деменция, част от които са обект и на собствени проучвания.

Когнитивните нарушения при мозъчно-съдовата болест и в частност – развилите се след преживян исхемичен инсулт, подлежат на лечение в определени случаи, като са възможни и превантивни медикаментозни въздействия. Затова в монографията се акцентира върху първичната и вторична профилактика на съдовите заболявания и когнитивните нарушения, предизвикани от тях.

Една ценна монография, чиито автори заслужават искрени поздравления!

Tags: ,

Comments are closed.