In Memoriam!

Д-р Минчо Вичев, 66-год., дългогодишен директор на МБАЛ – Русе, бивш зам.-министър на здравеопазването.

Проф. Апостол Стратиев, 87-год., дългогодишен ръководител на Катедрата по лицево-челюстна хирургия при Стоматологичния Факултет – София, основател на Стоматологичния Факултет – Варна. Беше изключително почтен, скромен, колегиален и трудолюбив, създаде много специалисти.

Доц. Георги Койчев, 72-год., психиатър, София. И ти ли си отиде, Жоро?! Бог да те прости!

Tags: ,

Comments are closed.