Център за здравна и духовна култура

Съобщението за новата ни идея – създаването на Център за здравна и духовна култура (впрочем, той бе основан в Смолян; нови членове се записаха и на представянето на новите ни книги в Книжарницата на СБП), получи няколко писма от читатели, които я подкрепят (и нито едно потвърждение от властимеещите…)

Ето част от мнението на дългогодишния варненски акушер-гинеколог д-р Иван Аврамов, автор на много книги, което издава гражданска, колегиална и бащинска загриженост за бъдещето на нашата младеж, която е основата на стопяващата ни се нация:

“Инициативата е повече от похвална и изключително актуална за нашето съвремие. Свидетели сме на заобикаляща ни извънредна, засилваща се агресия към институции, към познати и непознати, дори към най-близки хора. За съжаление, тази злочестина е обхванала и част от младежта от най-ранна ученическа възраст. Едновременно с това е намаляла и здравната култура на населението. Почти липсват познания за различните заболявания и тяхната профилактика, за здравни навици – причина за висок морбилитет. Наред с тежките демографски и миграционни проблеми това е фактор, допринасящ за стопяването на нацията ни.

Основният фактор за упадъка на духовността е заниженото внимание към подрастващото поколение. В дълг е и Православната църква.

Настоящата идея да се създаде сред обществото нетърпимост към всички отрицателни прояви, да се повиши здравната просвета и духовността сред народа, особено – младежта, би трябвало да получи насърчение и подкрепа от страна на институциите към които инициаторът се е обърнал. Въпросът е назрял и не търпи отлагане. Всяко изчакване и пасивност са пагубни за следващите поколения.”

Ние благодарим на този почтен и дълбоко почитан от съсловието и обществото ни колега за моралната подкрепа, която ни оказва.

Tags: ,

Comments are closed.