In Memoriam

Проф. Тотьо Пиперков, 89-год., дългогодишен зав. Клиниката по АГ на ВМИ – Пловдив

Доц. Евгений Генев, генетик, педиатър, дългогодишен зав. Клиниката по педиатрия на МУ – Пловдив, председател на Етичната комисия при РЛК – Пловдив..

Tags: ,

Comments are closed.