Орлин Миланов: “Авега Йога”

Авторът на тази необичайна книга не е лекар. Но още от младите си години е насочен към саморазвитие и духовно усъвършенстване. През 1996 г. издава “Хармония”, през 2003 продължава с “Биоикономика”, а сега издава и “Авега Йога”.

Авторът е запознат задълбочено с функционирането на човешкия организъм, с историческото ни развитие и с науката за храненето. Фактите, които представя, са научно обосновани. Като добър психолог и педагог, излага своите изводи и мнения за физическото и духовно развитие на човека, които са неразривно свързани.

Текстът е богато илюстриран с йогистки пози и е съобразен с нашата действителност.

Те несъмнено ще бъдат от полза за всички негови последователи.

 

Авега Йога е система за духовно развитие, базирана изцяло на йога-наследството, достигнало до нас през хилядолетията. Тя включва и физическото усъвършенстване, но то е строго подчинено на духовното и е заради него.

Авега Йога не обещава чудеса. Основният ѝ принцип е ненавреждане и изключване на насилието, толкова разпространено днес в целия свят. Тази система изисква и време, и усилие, и воля, и самодисциплина. Какво по-полезно съчетание?!

Имате ли тези качества?

Тази книга ще ви даде отговор на тези жизненоважни въпроси.

(Тя може да бъде намерена на маса № 11 на площад “Славейков”.)

Tags: 

Comments are closed.