“Светейки на другите, изгарям!”

Това е заглавието на новата книга на д-р Тотко Найденов, издадена от БЧК. В нея авторът описва българите (предимно – лекари и м. с.), загинали при спасяване на човешки живот или по време на работа (което е почти същото), започвайки с нашия най-голям съсловен герой д-р Стефан Черкезов.

Изброени са над 100 имена на колеги, починали от преизтощение след извършена операция (над 50 хирурзи, 18 от които – от “Пирогов”), заразени от болестите на свои пациенти или загинали при катастрофа с линейка на път към тях.

Само 36 страници – но изпълнени с героизъм и човеколюбие.

Tags: ,

Comments are closed.