БЧК – пример за човеколюбие

Неотдавна ръководството на БЧК бе преизбрано – председател отново е Христо Григоров, генерален секретар – проф. Красимир Гигов.

Нищо по-справедливо и логично от това: целият екип на Българския Червен кръст доказа през годините завидна работоспособност, откритост и сплотеност, превърнаха се в емблема на Човеколюбието, Надеждата и Светлината.

Защото какво друго може да се съдържа в проекта “Домашни грижи за независим и достоен живот”, осъществен със съдействието и на Посолството на Швейцария, МЗ и МТСП?

Той обхваща общините Враца, Оряхово, Криводол и Бяла Слатина, където са обособени Центрове “Домашни грижи”; включени са и 12 села. Осъществен е чрез над 100 000 домашни посещения на 655 самотни възрастни хора от 33 домашни помощници и над 77 000 – от 17 м. с., в сътрудничество с 52 ОПЛ. Ръководител на проекта е д-р Надежда ТОДОРОВСКА. Не може да не се вярва на думите й, че човек трябва да остарява достойно, а домашните посещения и даването на повече грижи на хората, които, по една или друга причина, вече не могат да ги получават от близките си, са се превърнали в кауза.

Да цитираме и някои от възрастните ни сънародници, получили своята доза Човеколюбие от БЧК:
“Откакто дойдоха тези хора, те ми донесоха светлина. И радост. И всичко. И оживях!” (Василия Кръстева); “Сега го няма здравето. Колкото повече остарява човек, толкова повече губи” (Дано Данов, 87-год.); “Съпругът ми почина, децата – надалече” (Сийка Димитрова, 73-год.).

И – най-трогателното признание, което ще напълни очите на всеки, чиито деца са по чужбините и ядат горчивия, напоен със сълзи и мъка гурбетчийски хляб:
“Останах самичка. Само от снимките им се радвам…” (Феврония Иванова, 82-год).

Бог да пази България!

Да благодарим на нашите и на целия ни измъчен български народ приятели от БЧК!

И нека все така да носят своето недодправено Човеколюбие и да го даряват на хората с Надежда и Светлина!

Tags: , , ,

Comments are closed.