На вниманието на г-жа Ангелкова, министър на туризма: Създаване на център за здравно-духовен туризъм

КОПИЕ: Г-н Петър Кънев, Председател на Комисията по туризъм

УВАЖАЕMИ ГОСПОДИН КЪНЕВ,

От няколко години провеждаме Родопски Здравно-духовен Събор, а от м. г. поставихме и началото на Родопския здравно-духовен туризъм в с. Момчиловци, за което получихме писмени поздравления от Премиера, Вас и здравния министър Москов.

Инициативата се посрещна радушно от родопчани, но тя не може да бъде развита без подкрепата на Министерството на туризма, съответно Комисията по туризъм към 44-то НС.

Здравният статус на нашия народ е тревожно лош. Мъжете ни живеят средно 71,2, а жените – 78 години, с 6-7 по-малко, отколкото в останалите европейски страни. Двойно по-висока е заболеваемостта и смъртността ни от сърдечно-съдови и онкологични заболявания; не по-добро е положението и с психичното здраве – преобладават тревожността и депресията. Здравно-духовният туризъм с направления по всички социално-значими заболявания и състояния: хипертония, диабет, възстановяване след онкологично лечение, затлъстяване и депресии, представлява съвкупност от здравословни и профилактични фактори – движение, здравословна храна, чист въздух, общуване със слънчеви хора, посещения на светилища и параклиси.

Не случайно удостоихме с. Момчиловци с уникалното звание “Център на българския здравно-духовен туризъм” (защото там има лековито аязмо и 27 параклиса), а Могилица, в което живеят най-много дълголетници  – с “Център на българското здраве”. Разбира се, има и множество други места в нашата Родина, които предлагат подходящи условия за целта.

Ето защо Ви предлагаме към оглавяваното от Вас Министерство да бъде създаден и Център за здравно-духовен туризъм (със специално подразделение в сайта му), който да развива идеята и да привлича възможно повече туристи от страната и чужбина с цел укрепване на телесното и психично здраве. Необходими са и средства за подходяща реклама – диплянки, брошури, пресконференции и други форуми.

Надяваме се на Вашата подкрепа.

Tags: ,

Comments are closed.