Столичен Онкологичен Диспансер да бъде наименуван Проф. Марин Мушмов

През м.02.1995 г. е направено предложение от ръководството на столичния онкологичен диспансер до Столична община за да се вземе решение, Диспансерът да бъде наименуван Проф. Марин Мушмов – виден български онколог.

На 08.02.1995 г. след доклад на д-р Димитър Рангелов – тогавашен заместник председател на СОС и ресорен зам. Председател по здравеопазването на столицата, общинският съвет взема решение: Столичен Онкологичен Диспансер да бъде наименуван Проф. Марин Мушмов. На 23.02.1995 г. се провежда тържество възоснова на решение на СОС и се слага началото на присъденото име на диспансера. Лекарите и другият персонал от Диспансера и националният онкологичен център ( тогава така се нарича Онкологичната болница) са удовлетворени от уваженото предложение, защото д-р Марин Мушмов и утвърден лекар – онколог с определен дял в развитието на онкологичната наука и практика.

Роден е на 11.08.1935 г. Завършва медицина 1960 год. Работи три години в Разлог. От 1963 г. е лекар в Националния Онкологичен център, в който работи 31 години. Преминал е през всички звена и длъжности в болницата – редови лекар, завеждащ клиника и директор (1992 – 1994 г.). На всички постове, които е заемал, той е компентентен, отзивчив, взискателен, достъпен и всеотдаен. Проф. М. Мушмов умело съчетава науката с практиката. Има признати две рационализации, които говорят за неговото практично виждане в областта на онкологията. На международни конгреси той убедено доказва правотата на развитието на българската онкологична доктрина.

Заради неговата лекарска човечност, достъпност, преданост към професията, д-р Мари Мушмов се ползва с голямо уважение, признателност, доверие и благодарност от пациенти, колеги, общественост.

За зла участ онкологът М. Мушмов е сполетян и онкологично страдание. Почива на 25.05.1994 г. До последните си дни той служи вярно на своята професия. Десет дни преди да почине провежда изпит на специализанти по специалността “Онкология” и им дава ценни съвети.

Незнайно кой, защо и на какво основание отмени името на тогавашния диспансер, сега СБАЛОЗ. За широката общественост е една несправедливост, която следва да бъде възстановена. Проф. Марин Мушмов е лекар, учен и преподавател с широка известност и достоен патрон на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания.

Tags: 

Comments are closed.