Представители на Колежа по здравеопазване в Талин на работна визита в МУ-Варна

Представители на Колежа по здравеопазване в Талин, Естония (Tallinn Healthcare College) бяха на работна визита в МУ-Варна. Визитата се проведе от представители на отделите по международно сътрудничество на двата университета в рамките на европейската програма „Еразъм+“.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двете институции в областта на общественото здраве, както и студентски и преподавателски Еразъм-обмен за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Зъботехник“.

Колежът по здравеопазване в Талин е институция с близо 80 годишна история и традиции в обучението по сестрински грижи. В подготовката на студентите е широко застъпено електронно-базираното обучение (e-learning) и практическата подготовка в модерен симулационен център.

Медицински университет – Варна активно работи за разширяване на международната партньорска мрежа, като основа за успешни бъдещи проекти в сферата на образованието и научно-изследователската дейност.

Tags: 

Comments are closed.