Обявяване на човешкия живот и дълголетие за висши национални ценности и цели; провеждане на приоритетна държавна здравно-демографска политика чрез общонародно надпартийно движение „Кота-90″

На вниманието на Българите, Президента, Председателите на 43-то НС и Парламентарните групи;Министър-председателя, Министрите на здравеопазването, на образованието, на социалната политика, БЧК, УС на БЛС, Кметовете на Общините, Светия Синод

БРАТЯ БЪЛГАРИ СЪНАРОДНИЦИ, ДЪРЖАВНИЦИ И ПОЛИТИЦИ,

 

Припомняйки ви определението на СЗО, че “Правителствата носят отговорност за здравето на своите граждани”, от Свещеното място на българската медицина с. Славейно, където са родени един от най-големите наши лекари – проф. Константин Чилов и още 80 други медици,

ви призоваваме:

Здравето, като неразривна част от националната сигурност, да бъде обявено за всеобщ основен държавен и обществен приоритет, а човешкият живот и дълголетие – за висши национални ценности и цели!”

Днес биологически намаляваме с 60 000 души годишно: умират около 118 000 сънародници, а се раждат само 58 000, поне 40% от които – на родители с небългарско самосъзнание!! Вече 2 млн сънародници, предимно образовани младежи, наши деца и внуци, са напуснали Отечеството си. България изчезва пред очите ни, народът ни застарява и се топи с ужасяваща скорост и това изглежда необратимо!!

Демографията е не само държавен и национален проблем № 1, вече става реч само за един хамлетов съдбовен въпрос, най-тревожният:

Ще я бъде ли България?!”

Изчезва ли нашият народ?!”

Ние ли ще бъдем поколението, което ще разпродаде и унищожи Родината си?! За това ли се бориха и загинаха нашите деди-възрожденци, чийто подвиг и себеотрицание отбелязваме днес тук?!

И не ви ли безпокоят тревожните въпроси на дядо Вазов, задал ни ги още през 1883 г.:

“Стресни се, племе закъсняло!

Живейш ли, мреш ли – ти не знайш?

След теб потомство иде цяло.

Какво ще да му завещайш?”

 

Ние, родопчаните-участници в този събор, като авторитетен народен форум, предлагаме на българските държавници и политици някои мерки относно здравно-демографската политика:

# Раждаемостта да се насърчава, но предимно – при образованите добросъвестни хора със здраво семейство, които ще отглеждат и изучават децата си с любов и всеотдайност, а не да печелят от тях! Детето не може да бъде стока, а раждаемостта – фамилна индустрия, източник на користни високооборотни доходи!

# В училищата отрано да се въведе задължително обучение по здравна и духовна култура, както и по родолюбие.

# Да се насърчават българите в чужбина да се завръщат у нас, като много по-лесно да им се дава българско гражданство (след като положат изпит по история на България клетва за вярност към нея!) и да им се предоставят възможности за работа, пустеещи земи и изоставени къщи.

# Делът от БВП, отделян десетки години за здравеопазването и най-мизерен в цяла Европа – около 4%, да се увеличи поне на 6, а после – и на 8, като се обърне внимание не само върху повишаване доходите, квалификацията и сигурността на медицинския персонал, но и на Човеколюбието, завещано ни от проф. Чилов и другите знаменити наши лекари. Водещи в медицината, а и в цялата държавна политика, да бъдат техите принципи: “Уважавай Живота! Всеки Човек има право да живее дълго, да боледува, оздравява и умира с Достойнство!”

# Българите сме с най-ниската средна продължителност на живота в ЕС: едва 71,2 години за мъжете и 78 – за жените; и това е унизително, защото в останалите страни-членки тя е поне със 7-8 години по-продължителна; нима ние сме най-малоценните и най-недостойните да живеят? С цел укрепване здравето и удължаване живота на българите да се развиват здравно-духовният туризъм и домовете за възрастни хора в цялата страна, особено в най-здравословната част от нея – Родопите, чрез местни, национални и европейски програми.

# Църквата също би могла да се включи чрез безплатни молитви за здраве и разкриване и поддържане на болници за бедните.

 

Затова именно оттук, Свещеното място на българската медицина, намиращо се в Родопите, където уважението, взаимопомощта и обичта между хората са с доказани вековни традиции, ви предлагаме:

1. Да обявите човешкия живот и дълголетие за висша национална ценност и

2. Да провеждате целеносочена държавна здравно-демографска политика чрез общонародно надпартийно движение „Кота-90″, с цел възможно повече българи да достигнат тези години или поне да се доближат до тази преклонна възраст, и то – в добро здраве и качество на живот!! Родопчани най-добре знаем как става това – и сме готови да го покажем на всички, които го желаят!

В това Движение, колкото и наивно-романтично и неизпълнимо да изглежда (но нали човек е голям, колкото и мечтите му, и трябва да си поставяме по-големи цели?) да се включи целият народ и чрез него да предотвратяваме и лекуваме социално-значимите болести, причиняващи в 90% заболеваемостта и смъртността у нас: атеросклероза, хипертонична и исхемична болест, сърдечни инфаркти, мозъчни инсулти, ритъмни нарушения, злокачествени новообразувания, диабет, ХОББ, психични отклонения, стрес и депресия, външни фактори.

# Да бъдем физически активни и да се храним правилно, с отбягване на вредните храни с високо съдържание на мазнини, захари и консерванти! Рекламата за всички тях да бъде забранена!

# Да избягваме опасните за здравето и живота фактори – тютюнопушене, алкохолизъм, наркотици, затлъстяване, рисково поведение – изпадане в стрес, депресия и тревожност чрез задължително здравословно възпитание и поведение от най-ранна възраст.

# Да имаме висок Дух, Любов към Живота, хората и Отечеството, и Вяра в Бога – безплатни, но могъщи профилактични и лечебни фактори.

С готовност предоставяме гостоприемните здравословни Родопи на нашите сънародници за да се запознаят със здравословните ни навици и поведение и високата ни духовност и добронамереност, които не случайно, в благотворно съчетание с природните дадености тук, са съпоставка за наличието на най-много дълголетници и столетници в страната. За да може все повече българи да прилагат техния начин на живот и да достигат жизнеността и възрастта им, доста над 80-те, със стремеж към 90-те години при добро телесно и психично здраве.

Затова “Кота-90” да стане общобългарската парола за крепко родопско здраве и дълголетие!

Искаме колкото може повече сънародници, независимо от вероизповеданието, общественото и служебно положение и политическите и партийните им пристрастия, да достигнат над 80 и повече години, със стремеж към 90-те, при добро качество на живота чрез исконните свещени български и християнски ценности:

 

Бог, семейство, отечество!

Боже, пази България, нас и децата ни!

Tags: ,

Comments are closed.