МУ–Варна и УМБАЛ “Св. Марина“ разширяват сътрудничеството си с университета и университетската болница в Берн

В годината на 20 годишнината от старта на сътрудничеството между Университетската болница „Св.Марина“ – Варна и университетска болница Inselspital – Берн бе поставено началото на нов етап и разширяване на партньорството.

На 20 септември 2017 г. в Берн бе подписан четиристранен договор за сътрудничество в областта на образователната, лечебната и научно-изследователската дейност между университета в Берн, Медицински университет – Варна, университетска болница “Inselspital”-  Берн и УМБАЛ“ Св.Марина“ – Варна. Подписването на договора бе основен момент в програмата на делегацията от Варна заедно с работните срещи и дискусии за обмен на студенти, преподаватели и екипи, за авангардни методи за лечение и рехабилитация с помощта на роботи, за иновации в областта на неврологията и неврохирургията, за болничен мениджмънт, за  EFQM модел за качеството и здравен мениджмънт.

Българската делегация бе в състав: Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н. – Зам.директор на  УМБАЛ“Св. Марина“;  Проф. Тодорка Костадинова, д.и. – Зам. Ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество  на МУ – Варна;  Проф. д-р Явор Енчев, д.м.н. – Началник на Клиника по Неврохирургия при МБАЛ „Св. Марина“ – Варна;  Доц. Гергана Ненова, д.о.з. и Д-р Светослав Добрилов – Клиника по ортопедия при МБАЛ „Св.Марина“,  Варна.

Новият договор е израз на доверието между  партньорите и приемствеността между ръководните екипи на МУ – Варна и университетската болница „Св.Марина“ в продължение на 20 години. В този смисъл той отговаря напълно на значението на думата приемственост – последователно преминаване от едно ниво към друго като за запазва направеното преди това.

Ректорът на МУ-Варна – проф. д-р Красимир Иванов и изпълнителният директор на университетската болница „Св.Марина“, Варна – Проф. д-р Валентин Игнатов, заедно с колегите си от Берн – Проф. Кристиан Лойман, Деканът на медицинския факултет – проф. Ханс – Уве  Симон, директорът на болница „Insеlspital”   и директорът по учебната и научна дейност в болницата – проф. Матиас Гугер са решени да обогатят този 20 годишен опит с иновативни проекти и изграждане на високо квалифицирани международни мултидициплинарни екипи в името на по-ефективно лечение и по-добро здраве на хората.

Tags: ,

Comments are closed.