Японско списание публикува научно изследване на рядък клиничен случай на студент от МУ-Варна

Престижното медицинско японско списание за проучвания на упорити и редки болести „IRDR“ публикува научна разработка на петокурсника от МУ-Варна Иван Вълкадинов.

Статията и е на тема „Редки случаи на амелобластом с белодробни метастази“. Тя провокира интереса на редакторите, тъй като описаният случай е изключително рядък. Авторът разглежда хистологичното представяне на класическия амелобластом, който представлява одонтогенен тумор с нисък клас от епителен произход. Става въпрос за доброкачествен тумор, който дори след успешно проведено лечение дава метастази. Такова поведение не е характерно за доброкачествените тумори, което прави случая не просто рядък, а уникален.

Иван Вълкадинов пише разработката си под научното ръководство на ръководителя на клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна доц. д-р Иван Донев и д-р Николай Цонев от Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ и ас. д-р Деян Дженков от Катедрата по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология на МУ-Варна. Процесът на написване отнема около месец. Оповестяването на случая в медицинската общност се оказва по-трудна задача от очакваното, но със съвместната работа на екипа е постигната крайната цел.

Tags: , ,

Comments are closed.