ХV международен конгрес по колоректална хирургия

В Археологически музей – Варна бе дадено началото на ХV международен конгрес по колоректална хирургия, организиран от Клиниката по колопроктология към Катедрата по обща и оперативна хирургия на Медицински университет – Варна.

Конгресът е продължение на Конференцията по колопроктология и цели да запази най-добрите практики и традиции. Той започва като ежегодна съвместна инициатива на Българското хирургическо дружество, Медицински университет – Варна и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина” – Варна. Постепенно географският обхват на събитието се разширява, като включва богата палитра от международни участници. Тази година участие взимат над 400 специалисти, които са и водещи имена в своята сфера. Конгресите, проведени до момента, са допринесли значително за прогреса в интердисциплинарната сфера на колоректалната хирургия.

Приветствие към присъстващите отправиха президентът на конгреса проф. д-р Красимир Иванов и председателят на Българското хирургическо дружество проф. д-р Георги Тодоров.

Tags: , ,

Comments are closed.