Участие в световен форум и международен конгрес на фармацевтите в Сеул

Заместник-ректорът по учебна дейност проф. Албена Керековска и деканът на Факултета по фармация проф. Диана Иванова взеха участие в 8-то издание на Световния форум на деканите по фармация и в 77-ия годишен конгрес на Международната федерация на фармацевтите, на която МУ-Варна е пълноправен член от тази година. Събитията се проведоха в Сеул, Южна Корея.

Те проведоха официална среща с проф. Йонг-Гер Су, декан на Факултета по фармация към Университет Ча, Южна Корея, на която обсъдиха варианти за сътрудничество на междууниверситетско ниво.

Освен работните срещи, в които участваха, представителите на МУ-Варна посетиха водеща иновативна фармацевтична компания.

Участието на Медицински университет – Варна в Европейската асоциация на факултетите по фармация и в Международната федерация на фармацевтите е гаранция за по-високо качество и актуалност в обучението във Факултета по фармация на МУ-Варна.

Tags: 

Comments are closed.