“Медицински брат” – едно чудесно начинание

“Едно време на студентите не се предлагаше работа. Една традиция, която първоначално започна в МУ – София, а по-късно се поде и в МУ – Пловдив, е възможността за работа на студенти като медицински сестри в последните години от следването им (най-добре – в VI курс, когато са стажанти) в болниците на Пловдив. Но защо да ходят другаде, когато това е много по-приемливо да бъде в нашата университетска болница?

Трима студенти-шестокурсници да избраха, веднага след лятната сесия, да работят като медицинска сестра и медицински братя (много популярна професия в САЩ) в Инфекциозна клиника. Това са съответно Петя и Крум и Ивайло. Доволни са от това, защото си обогатиха и знанията, а и припечелиха някой лев.

Сега са вече дипломирани лекари.

А в Инфекциозна клиника постъпиха на работа нови 4 стажант-лекари.

Това научихме от проф. Р. Комитова.

На добър час, скъпи колеги!

Tags: 

Comments are closed.