На вниманието на Етичната комисия при БЛС: За чисто и непорочно изкуство!

Уважаеми колеги,

Позволявам си да придоставя на вашето внимание някои мои идеи относно повишаване и стабилизиране достойнството на съсловието. 

“Ще запазя живота си и своето изкуство чисто и непорочно.”, се казва в Хипократовата клетва (някои от нас са я произнасяли, но далеч не всички колеги я познават).

Терминът, употребяван от Бащата на Медицината е много точен: “изкуство” – не “услуги”! Нито дори – “работа”, “занаят” или “поминък”.

И до ден днешен!) нашите управници и директори на ЛЗ използват соцтермина “услуги”. Услугата я предоставя и изпълнява единствено слуга или човек със слугинско мислене и поведение, иначе казано – слугинаж. Лекарите слуги ли са?! Наричайки изкуството им “услуга”, а самите тях – “здравни работници”, ние принизяваме самата Медицина.

Не е ли крайно време Етичната комисия да излезе с напомнящо писмо до ръководителите на МЗ и на лечебните и здравни заведения да престанат с използването на термина “услуги”, като вместо него да употребяват “изкуство”, “дейност” или “помощ”, в зависимост от звената, в които колегите упражняват най-великата професия?

Както предполага бургаският хирург д-р Любомир Калудов, по всяка вероятност Хипократовата клетва се е произнасяла преди тогавашните ученици по лечебно изкуство да започнат обучението си, а не – след придобиването на права. Това е много успешен ход – нека от самото начало да знаят какви са изискванията на бъдещата им професия.

Защо БЛС не предложи това да се въведе в нашите Медицински университети?

Преди години Омбудсман Гиньо Ганев лично разнасяше по лечебните заведения някакви измислена “Харта за правата на пациента”. Безспорно, никой от нас няма нищо против тях, но си спомняме как навремето министър Ангел Тодоров бе издигнал принципа “Пациентът винаги има право!” и бе принизил лекаря буквално “здравен работник”, безгласен и безправен изпълнител на здравни услуги. Тогава предложих на БЛС да излезе и с документ – “Харта за правата на лекаря”, но, според традициите му, не получих отговор. Мисля, че е крайно време тя да бъде обмислена и приета. Не като противопоставяне или контра на въпросната “Харта за правата на пациента”, а като подход за утвърждаване достойнството на съсловието ни.

———

Изключително неприятно впечатление прави – а оказва и вредно въздействие върху здравето на хората! – съществуването на Глава “Неконвеционални методи за въздействие върху човешкото здраве” в Закона за здравето, която дава възможности и на лица без медицинско образование да упражняват… медицина. Още с подготвянето на ЗЗ, в. “Български лекар” енергично протестираше против тази законова възможност, но тя бе приета от НС, и то – по настояване на… лекарите-депутати (?!?). Тогава, неизвестно защо, БЛС мълчеше и не ни подкрепи.

Недопустимо е да съществуват други въздействия върху човешкото здраве, освен чисто медицинските, упражнявани от дипломирани лекари или поне от специалисти по здравни грижи. Останалото дава път на шарлатани и измамници.

Нека да ги изхвърлим от моното на свещената Медицина!

Tags: , ,

Comments are closed.