Телекомуникаципнен ендоскопски център „Телец“ – Плевен

“Телец” е създаден от ректора на МУ – Плевен проф. Григор Горчев. Нейната най-съвременна високотехнологична ендоскопска апаратура е базирана в Операционния блок на УМБАЛ – Плевен и е единствената по рода си в България. В “ТЕЛЕЦ” са оборудвани 2 учебни амфитеатрални зали с вградена аудиовизуална апаратура, която дава възможност за конферетна връзка извън страната ни. “ТЕЛЕЦ” – Плевен разполага с цялата база за телехирургия (хирургия от разстояние).

Тук се намира и функционира роботът “Да Винчи 5”, първи в България и втори по рода си в Югоизточна Европа, който разполага със софтуер за гинекологична хирургия. Целият екип, който работи с него, е защитил сертификат във водеща клиника в Страсбург.

Колегите, желаещи да бъдат обучавани в “ТЕЛЕЦ” – Плевен, могат да получат информация на тел. 064/80-46-84; 0888/85-15-28;
e-mail: telec@mu-pleven.bg
www.mu-pleven.bg

Tags: ,

Comments are closed.