Просто е

На мен ми стигат простите неща,

които Бог по пътя ми е сложил -

паница леща, изворна вода

и топла длан в студеното ми ложе.

 

Да ме посреща всяка пролет с цвят,

да стъпвам боса върху орна нива…

Не искам чудесата ти, о, свят,

на мен и простотата ми отива.

 

Додето има в къщата ми жар

и на гърба си нося топла риза,

не ми е нужен пътят към Дакар,

ни Лувъра, ни кулата на Пиза.

 

Нали за първи път проплакваш гол

и в балдахин, и в сламена постеля…

А след това е просто – хляб и сол

и жив човек до теб – да го споделяш.

 

Ники Комедвенска

Comments are closed.