“Клинична хомеопатия – приложна материя медика”

Излезе от печат книгата “Клинична хомеопатия – приложна материя медика” с автори д-р Драгомир Грудев, д-р Зорка Угринова, д-р Иван Енев и д-р Слави Филчев. В над 420 страници те, както и други известни български хомеопати – проф. Людмил Пейчев, д-р Антоанета Пандурска, д-р Петко Загорчев, д-р Мариян Иванов, д-р Милен Димитров и д-р Райна Томова излагат своите познания и опит от практиката си. Описани са стотици диагнози и симптоми, които успешно се повлияват от този ефективен и без странични действия, навлизащ все по-дълбоко в съвременната медицина терапевтичен метод.

Книгата е дидактическо помагало с практическа насоченост; конструкцията му позволява бърза ориентация при избора на медикаменти съобразно оплакванията на човека. В края на монографията е включен и терапевтичен показател на описаните нозологични единици и патологични симптоми.

Безспорно, изданието ще бъде от несравнима полза във всекидневната практика на лекаря-хомеопат, ценно помагало за студентите.медици, изучаващи хомеопатията и надежден справочник за фармацевтите, желаещи да разширят своите познания по клинична хомеопатия.

На добър час!

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.