Нови колеги

67-мият випуск на Медицинският Факултет при Медицинския Университет – Пловдив излъчи своите 198 нови лекари, от които 141 – българи и 57 – чужденци от Гърция, Германия, Великобритания, Турция, САЩ, Кипър, Португалия и Сирия. С пълно отличие завърши д-р Елизар Цветков, който бе удостоен с почетния приз “Златен Хипократ”. Випуск/2017 е изключително силен с още 55 отличници със среден успех от следването и държавните изпити над 5,50.

“Всеки завършващ випуск е уникален по свой собствен начин. След 6 години употир труд вие вече можете да се гордеете с прекрасна и уважавана професия, синоним на успех, високи морални стандарти и почтеност. Дипломата, която получихте, е чудесна инвестиция за вашето бъдеще. Тя ви дава невероятни възможности и същевременно очертава вашия дълг.”, поздрави дипломантите ректорът чл.-кор. проф. Стефан Костянев.

На добър час, скъпи пловдивски колеги!

 

Ххх

Акад. Петя Василева, офталмолог, единствената българка действащ академик, получи почетното звание “доктор хонорис кауза” НА Медицинския Университет – Пловдив.

То ѝ бе връчено от ректора чл.-кор. проф. Стефан Костянев.

Честито, Петя!

 

Ххх

 

Бе отбелязана 70-годишнината на Катедрата по патофизиология при МУ – Пловдив, чийто ръководител чл.-кор. проф. Стефан Костянев припомни незабравимите си предшественици – професорите Телчаров, Кирин, Митков, Илучев и подчерта, че “добрият ръководител оставя следи и в бъдещето”.

За много години, колеги!

 

Ххх

 

На посещение в МУ – Пловдив бяха професорите Юрий Кистенев и Викро Черапанов от най-стария университет в Сибир – Томския. Те разгледаха новооткрития Медицински симулационен тренировъчен център, който е най-големият по рода си в България.

Tags: , , ,

Comments are closed.