Хомеопатията – със свое място в медицината

В последните дни станахме свидетели на необичаен спор между БАН и лекарите-хомеопати в България. Над 2500 колеги, практикуващи този всепризнат метод у нас, бяха неприятно изненадани от позицията на група академици, които го отхвърлиха и призоваха ректорите на Медицинските университети да го изключат от обучението на студентите.

Положението стана още по-неприятно, след като спорът се прехвърли в централните медии – което е недопустимо съгласно Етичния кодекс на лекаря (а, както се знае, те се “хранят” със сензации; ако ги няма – ги търсят и предизвикват сами.) В никакъв случай лекари не трябва да се обвиняват един другиго относно методите, които са избрали за лечението на своите доверили им се пациенти; защото всеки лекар носи неотменимото право и пълната отговорност за поставянето на диагнозата и определянето на лечението и възстановяването им. За гаранциите на това свещено право на лекаря съществуват съответните отдавна установени правила и нарушаването им предизвиква само печал.

Българската хомеопатия е създадена от д-р Драгомир Грудев, основавал българския клон на известната френска фармацевтична фирма “БОАРОН”, която произвежда хомеопродукти. Те до един са регистрирани в ИАЛ, подлежат на строг контрол – както всички останали лекарствени препарати и се продават в лицензирани аптеки. Обучението по хомеопатия на студенти-медици и лекари е организирано от Европейската школа по клинична хомеопатия, то е исконно право на професионален избор и се осъществява от най-видни наши професори като Надка Бояджиева, Димитър Джеров, Николай Цанков, Илия Йовчев, Людмил Пейчев и мн. др.

Какво нередно има тук?! Нима тези изтъкнати учени са подведени? Нали активно я прилагат в практиката си и имат богат опит с нея? И защо на желаещите млади колеги да се отнема правото да бъдат запознати и с други лечебни методи, извън конвенционалните? Хомеопатичните лекарства са официално признати лекарствени средства, а не – хранителни добавки, които се регистрират само чрез уведомление, без никакви клинични изпитвания и контрол, на пълно доверие към производителите и вносителите им.

Лично ние сме присъствали на над 10 национални срещи на българските хомеопати (с участието винаги на над 500 колеги от цялата страна!) и сме се убедили в техните терапевтични успехи. Десетки са специализираните лекарски хомеопатични кабинети, които се радват на успех и доверие сред пациентите – а това е най-неоспоримият критерий за един терапевтичен метод. На тези срещи неизменно са идвали всички ректори и декани, които са заявявали, че му се доверяват и за своите собствени внучета. Приветствия са произнасяли и председателите на БЛС. И, най-важното: клиничната хомеопатия на БОАРОН се изучава и прилага само от лекари! В нея немедици не се допускат!

Тогава – защо е тази с нищо непредизвикана и необоснована атака от страна на БАН?!

Не искахме да бъдем въвличани в този конфузен сблъсък, още повече, че имаме прекрасни взаимоотношения с БАН и най-видните й представители, но “Святата Истина водеше перото ни”, както бе казал летописецът Захарий Стоянов. А ние винаги сме я защитавали – поне така, както я разбираме, и каквото и да ни е струвало.

Ще припомним едно от правилата на “Женевската декларация” (1948), съвременната Хипократова клетва:

“Лекар за лекаря е като брат.”

И – “Примум нон ноцере!”

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.