На вниманието на президент Румен Радев: Връчване на наградата “Проф. Константин Чилов”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

На 10 май от 14 ч. в Големия салон на БАН ще се проведе тържествено отбелязване на 120-годишнината на големия български клиницист-енциклопедист чл.-кор. проф. Константин Чилов (1898 – 1955), създател на българската клинична лаборатория, автор на над 230 научни труда по вътрешни болести – кардиология, гастроентерология, ендокринология, хематология, пулмология. Неговото родно село Славейно, Смолянско получи званието “Свещено място на българската медицина”.

От 1998 г. ежегодно присъждаме Наградата “Проф. К. Чилов” на видни български професори по медицина от Медицинските университети в София, Пловдив, Варна и Плевен.

За всички нас ще бъде чест Вие да им връчите наградите, като израз на уважение към делото и живота на проф. Чилов и към българските лекари.

Tags: , ,

Comments are closed.