Библиография: “Материя Медика”

Предстои 2-ро издание на нашата, българска, Материя Медика поради изчерпване на 1-вото. До  5-6 седмици, работата по 2-рото издание трябва да е приключила.
Второто преработено издание ще се преведе, на френски език от Станимир Делчев, с опит като дългогодишен преводач към френското посолство и превеждал не една книга по хомеопатия от френски на български. След медицински прочит на френските текстове от големия Д-р Франсоа Шефдевил книгата ще се отпечата във Франция.

Френският вариант на книгата ще послужи за основа за преводите към английски, руски, испански, полски, румънски и други езици. Вече имаме заявките, след представени преведени абзаци от книгата, от САЩ, Канада, Русия, Испания и други страни…

Според нашия издател и приятел Любен Козарев, отличен от китайското правителство за принос за разпространение на китайската литература в България, книгата ще излезе и в Китай…

България е земя, от която е тръгвало просвещение към други народи! Това е така днес в сферата на клиничната хомеопатия.

Всяка препоръка ще е ценна за общото ни дело!

Д-р Драгомир Грудев

Tags: , ,

Comments are closed.