На внимането на ректорите на МУ в страната: Престъпната взискателност

В редакцията дойде д-р Андрей Вълков, о. з. офицер, който е бил в една група с непрежалимия д-р Стефан Черкезов в първи курс. Потвърди, че единствен той от целия курс бил скъсан по биология и е трябвало да презапише. Това е предопределило, разбира се, целият му живот и го е прекъснало толкова рано, защото ако се беше дипломирал по-рано, нямаше да се случи страшното на 15 август 1963 г. Тогава плакал на глас заради опозоряването и, разбира се, за изгубената цяла една година. Двойката му писал… Радой Попиванов, когото смятахме за толкова благороден. Как е възможно, наистина, заради една биология един бъдещ лекар да презаписва медицина? А Черкезов не се е бил подготвил много добре, защото цяло лято работел на вършачката, за да изкара някой лев за следването.

Навремето в Пловдив имахме подобен доцент по химия, Марков. През 1967 г. заради неговите двойки по този толкова маловажен, даже напълно излишен предмет, презаписаха цели 65 първокурсници!! Тогава родителите на някои от тях отишли да се жалват в ОК на всесилната БКП; оттам свили сърмите на самозабравилия се химик и оттогава той не беше така излишно и пакостно взискателен, но злината вече бе свършена.

За съжаление, и днес забелязваме в някои катедри в предклиничните дисциплини подобен тормоз над младите колеги. Нещо повече – провеждат се извънредни изпитвания и тестове; разбира се – срещу съответната такса…

Да се разберем: да, безспорно: лекарят трябва да бъде всестранно развит, но той, все пак, учи именно за лекар, а не за химик, биохимик или биолог. Взискателността е хубаво нещо, но ние смятаме, че тя трябва да се насочи към анатомията и клиничните специалности.

Tags: ,

Comments are closed.