На вниманието на ген.-полк. Златан Стойков, Председател на СОСЗР: Съвместни действия за осъществяване целите на движението за здравно-демографска политика и дълголетие “Кота-100”

УВАЖАЕМИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК СТОЙКОВ,

 

На 20 декември м. г., със съдействието на бриг. ген. Стефан Стефанов, обезпокоени от най-високата заболеваемост и най-ниската средна продължителност в ЕС на българите, създадохме Движението за здравно-демографска политика и дълголетие “Кота-100”, колективен орган на Столичната организация на СОСЗР. То получи одобрението и от Президента (негови пратеници – ген. Мазнев и Стефан Савов) присъстваха на учредяването; получихме и поздравителен адрес лично от него. Но за да има забележима дейност и да бъде полезно на обществото и в частност на нашите членове и семействата им, Движение “Кота-100” се нуждае от Вашата подкрепа, а именно, на първо време чрез:

# Разкриване и функциониране на Кабинет и телефон “Поговори с мен, докторе”, в който наши лекари да дават безплатни диагностично-лечебни консултации на наши членове; в това отношение да се търси морална и финансова подкрепа от Президента, МЗ, МО, ВМА и БЧК;

# Създаване и поддържане на Център за възстановяване след онколечение и превенция на сърдечно-съдови и социално-значими заболявания чрез Здравно-духовен туризъм, за предпочитане – в Родопите;

# Отпечатване и/или разпространение он-лайн на учебното помагало за здравна и сексуална просвета “Здравна азбука”, сертифицирано от МОН;

# Решителен отпор на Истанбулската конвенция, целяща извращаване на децата ни чрез “джендър”-обучение посредством коренно противостоящата й Ямболска конвенция; която ще ги възпитава в “здравно-духовна” култура и любов към родителите и България чрез исконните ни християнски ценности “Бог, Семейство, Отечество”;

# Пледиране за отпадане тавана на пенсиите (едно от основните искания на Клуб “Здраве” на лекарите-офицери о. з.);

# Оповестяване на всичко това чрез пресконференция и чести брифинги.

Убеден съм, че ако осъществим тези инициативи, които не изискват особени средства, СОСЗР ще увеличи не само своите членове, но и авторитета и влиянието си сред тях и обществото.

Tags: 

Comments are closed.