Библиография

Доц. Славчо Кънчев
Свръхактивен пикочен мехур

Нарушенията в уродинамиката на долните пикочни пътища довеждат до многообразни микционни разстройства, като уринна инконтинанция, ретенция на урината, везико-уретрален рефлукс, пиелонефрит и ХБН. Оформиха се и голям брой дисфункции с неврологична генеза.

Честите позиви за уриниране със или без незадържане на урината продължават да бъдат сериозен медико-социален и хигиенен проблем. От това заболяване страда около 17% от населението на САЩ и страните в Западна Европа (45% от тях са мъже, т. е. то не е присъщо предимно на жените). В първите 6 страни-членки на ЕС от броят на болните е 22 млн души във възрастовия диапазон 40-60 години.

Свръхактивният (хиперактивен) пикочен мехур е клиничен синдром, определящ неотложна микция (със или без уринна инконтинанция), която може да се съчетава и с никтурия.

На този проблем е посветил монографията си доц. Славчо Кънчев от клиниката по спешна урология на “Пирогов”.

От 2005 г. за лечението на заболяването у нас се прилага медикаментът solifenacin (VESICARE) на фирма ASTELLAS. Той е антимускаринов медикамент в дозировка от 5 и 10 мгр. Приеман веднъж дневно, VESICARE ефективно намалява всички симптоми на свръхактивния пикочен мехур. Особено добре се повлияват внезапните (неотложни) позиви за уриниране, честотата на микциите и инконтиненцията. VESICARE е най-ефективният препарат за свръхактивния пикочен мехур: ефикасен (60% от приемащите го остават сухи след 1 година), поносим (80% не съобщават за сухота в устата), осигурено качество на живот.
  
Доц. Боримир Василев

Клинични аспекти на раневата балистика

Доц. Боримир Василев е не само зам.-началник на ВМА и великолепен хирург, но и достойният син на незабравимия и непрежалим блестящ Лекар, интелектуалец и цигулар генерал чл.-кор. проф. Николай Василев, който дълги години беше главен хирург на БНА. Неотдавна доц. Василев издаде монографията си “Клинични аспекти на раневата балистика”. Тя е резултат на негови 25-годишни експериментални изследвания и проспективни клинични наблюдения. В основата й са залегнали 2 дисертационни труда, рационализации, изобретения и публикации на автора относно гръдната, коремната и военната хирургии. Проблемът, на който е посветена – гръдни травми от огнестрелен произход и огнестрелния травматизъм изобщо, ще бъде актуален и в бъдеще предвид нескончаемите войни, които води обезумялото човечество.
Монографията е ценно и полезно помагало за хирурзите от широката клинична практика и запълва една съществуваща досега празнина в нашата медицинска литература.

     Д-р Петър Михайлов

 Нови приказки

Един млад лекар от Варна, дълги години специализирал ревматология в Германия, издаде втората си поетична книга – “Нови приказки”. Тя трябва да се прочете от колегите – за да ги стопли с човечност и любов. Ето за какво въздиша лекарят-поет:

Звезди. Посоки. Хоризонт.
Земя и Слънце. Сътворение.
Нищожен Срок. Искра Живот.
Миг Трепет. Час Вълнение.
Насмешка на незнаен Бог.
Играта на Човек във Времето.       

Акушерка Росица Динева

Животът продължава

Смолянската Баба Акушерка (смело ще я определим и като родопската Майка Тереза!) издаде две биографични книги: “Да даряваш живот” и “Животът продължава”.

Вече 82-годишна, тази родопчанка е била най-дългогодишната старша и операционна акушерка на смолянската болница “Д-р Братан Шукеров” (30 години под ръководството на непрежалимия д-р Тодор Киранов, който получи 3 инфаркта на работното си място, последният от които го отнесе в безсмъртието!). Тя не само е “хващала” над 20 000 бебета и е създала родилните домове на селата Търън, Славейно и Момчиловци, но и е дарявала над 60 пъти от своята кръв, повечето от които – на нуждаещи се след секцио родилки и новородени. Не случайно смолянската баба Акушерка е сред номинираните за съвместния Приз “Човеколюбие” на Програма “Хоризонт” и в. “Български лекар”, които ще бъдат обявени преди Коледа.
Всеки, който е общувал с тази жизнена и пъргава, озарена от мъдростта и добротата си изключителна жена, си отива разтърсен от благородството и силата на Духа й.
Сполай ти и поклон пред тебе, наша Родопска Майко Тереза!
Дано още дълго-дълго да продължи благословения ти живот!      

Човеколюбие

Освен смолянската Баба Акушерка, този месец номинираме за съвместния ни с предаването на Програма “Хоризонт”/БНР “По нашенски” (водеща Юлия Цанкова) Приз “Човеколюбие” и началника на Клиниката по чернодробна и жлъчна хирургия при ВМА доц. Никола Владов. Наскоро претърпял тежка катастрофа, с още неизвадени кюнчери от ръката и въпреки болките в нея, той извърши чернодробна транплантация по спешност.

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.