Доц. Жени Стайкова: Възможности за подобряване здравния статус на населението чрез инструменти на публичното управление

Доц. Жени СТАЙКОВА, ДМН е известно име сред здравната общественост, особено – профилактичната. Дългогодишен директор на РЗИ – Кърджали с наистина впечатляващи успехи – спечелване на проект на Европейското бюро на СЗО “СИНДИ”, чрез който този южен град зае водещо място в България по отношение здравната култура и редица мероприятия за оздравяването му. Ръководител с мащабно мислене и замах, тя винаги успяваше да получи съдействие и от МЗ и Община – Кърджали, затова успехите й бяха видни отвсякъде.

Като преподавател във ФОЗ, доц. Стайкова защити докторска дисертация чрез анализиране на начините за всичките тези постижения: развитие на човешките ресурси; организационно разгръщане; институционално и законодателно развитие; финансиране. Ще добавим: и наистина впечатляващото умение да увлича със себе си хората, с които работи.

Тази монография потвърждава, че здравната система у нас може да се управлява така, щото да подпомага гражданите и обществото да постигнат по-високо ниво на здраве и качество на живот. А нали това е основната цел на профилактиката?

Tags: ,

Comments are closed.