Ервин Линк и неговата лекарска етика

“Ние, отделните лекари, идваме и си отиваме. Нашите възгледи се менят от поколение на поколение, но Лекарят като същност и призвание си остава, неговата звезда никога не може да изгасне, докато има хора на тая зема.”

“Няма нужда да се слушат лекции по лекарска етика: тя може да се изкаже съвсем прсто в изречението: “Обичай ближния като самия себе си”, или: “Това, което не искаш да ти направя, не го прави никому!”, или: “Който и да е твоят болен, каквото и да му има, заемай се за него, като да ти е от най-близките роднини; преди всичко – имай време за него!”

“Най-добър лекар ще бъде този, който съчетава в себе си техника, знание и личност.”

“Личността на лекаря се състои в неговото държание спрямо пациента, неговото вживяване в една смутена хармония на живота, неговата сила на душевно въздействие върху болния.”

“Чрез фондовата (здравно-осигурителната) практика може да живее само медикът; Лекарят ще умре от глад.”

“Осигуровките срещу болест убиват волята за здраве.”

“От лекарските съюзи не може да се очаква много. Те се борят с фалшив фронт. Те са неуморими да изкарват малко полза за лекаря, увеличение на минималните му доходи, сключване на търпими договори, осигуряване на свободния лекарски избор – но са изгубили от очите си големите дела.”

“Лекарят би трябвало да се наеме с лечението само тогава, ако между него и този, който търси помощ, съществуват сигурни душевни връзки.”

“Делата на лекарите са от такава област, където истинското заплащане е невъзможно.”

(Нещо подобно е казал и великият Лев Толстой: “Срамувам се да платя на лекаря…”, бел. Т. Н.)

“Нека премахнем недостатъците, които са се вмъкнали в лечебното изкуство и петнят образа на лекаря; тогава ние има да следваме само нашата съвест. Да помага и да лекува – това и днес, както винаги, е призванието на Лекаря!”

Проф. Константин Чилов за Ервин Линк:

“Лекарското съсловие той разделяше на две: лекари и медици. Медици той наричаше тези хора с медицински дипломи, които обаче не отговарят на призванието си; тях той считаше за карикатури на лекарското изкуство, които се срещат както в болниците, така и в частните кабинети. Медиците, според Линк, засенчват лекаря и заплашват да го изместят. Това Линк смяташе за морален регрес и подронване на лекарското призвание. И Линк високо възразяваше срещу лекарския упадък.”

Tags: ,

Comments are closed.