До участниците в тържественото честване на 120-годишнината на чл.-кор. проф. Константин Чилов

Уважаеми дами и господа,

За мен е удоволствие и чест от името на Българската академия на науките да изкажа моите и на всички колеги дълбоко уважение и признателност към делото на един от най-изтъкнатите български медици – член-кореспондент проф. д-р Константин Чилов.

Голям лекар, обаятелен преподавател, задълбочен учен, с активна обществена позиция, той допринесе много за утвърждаването на българската медицина в международен план, за внедряването у нас на най-съвременните за времето научни и практически постижения в тази област. Той е първият истински енциклопедист-медик, работил и направил приноси във всички направления на вътрешната медицина: пулмология, кардиология, ендокринология, гастроентерология, нефрология, хематология, клинична лаборатория. Огромно е неговото творчество, голяма част от което и днес е актуално и е пример за високо професионално клинично мислене.

Ранната смърт на член-кореспондент Чилов не позволи да разгърне докрай неговата изключитебна интелигентност и ерудиция и да допринесе още много за развитието на българската медицина. Но той остава един от най-достойните членове на Българската академия на науките, с който ние се гордеем и когото дълбоко уважаваме.

Нека животът и изключителните професионални постижения на чл.-кор. проф. Константин Чилов бъдат пример и стимул в изграждането и развитието на младите поколения лекари в България.

 

Академик Юлиан Ревалски

Председател на Българската академия на науките

Tags: , ,

Comments are closed.