Нови членове на УС на НЗОК

Зам.-министрите на здравеопазването д-р Валерий Митрев и на финансите Владислав Горанов влязоха в състава на УС на НЗОК. За нови членове на Контролния съвет на Касата бяха избрани Тодорка Костадинова, Димитринка Николова и Ана Михайлова.

Всички те ще работят там до приключване на досегашния мандат на двата органа – 13 декември 2011 г.

Професор

 Известната наша специалистка по хранене д-р Донка Байкова вече е професор!

Назначения

Съгласно Решение № 775 на МС/1 октомври 2009 г. е освободен старият и определен новият състав на
Комисията по позитивния лекарствен списък:

Председател – доц. Васил Димитров, зам.-ректор на МУ – София, ръководител на Клиниката и Катедрата по алергология, нац. консултант по алергология, представител на МЗ (носител на Наградата “Проф. К. Чилов”/2008 г.);

Членове: доц. Асен Дуров и д-р Валентина Платиканова (представители на МЗ), Надя Бонева (МТСП), Румяна Лазарова и маг.-фарм. Антон Авджиев (НЗОК), маг.-фарм. Александър Янков и д-р Дечо Дечев (ИАЛ), Добрин Пинджуров (МФ), д-р Светлана Ганчева (БЛС), проф. Доан Зия (БЗЛ).

Изпълнителни директори

 На УМБАЛ “Александровска” – проф. Лъчезар Трайков, н-к на Катедрата по неврология.

 На “Майчин дом” – доц. Виктор Златков.

 На РСКУ – д-р Александър Семков.
 
 На УМБАЛ “Д-p Георги Странски” – Плевен – доц. Димитър Стойков, хирург.
 
 На Изпълнителната Дирекция по лекарствата – маг.-фарм. Александър Янков.

С втори мандат

Доц. д-р Желязко Христов е преизбран най-убедително (с 50 бюлетини от 58 гласували) за втори мандат декан на ФОЗ “Проф. Тодор Захариев” – Пловдив.

Честито на всички!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.