Становище на УНИЦЕФ

Истанбулската конвенция не само признава децата за потенциални жертви и свидетели на физическо, сексуално и психологическо насилие, но тя също им дава и голяма отговорност като носители на промяната. Днешните момичета са утрешните жени, а днешните момчета са утрешните мъже. Възпитаването на децата да изграждат отношения, които се основават на равенство, взаимно уважение и зачитане, а не на надмощие и контрол, е най-добрият начин да се предотврати насилието.

От името на УНИЦЕФ насърчавам българския парламент да ратифицира Истанбулската конвенция, тъй като това ще има силно и трайно въздействие върху превенцията на насилието срещу жени и деца и върху изграждането на общество без насилие в България.

Благодаря!

Мария Хесус Конде
Представител на УНИЦЕФ в България

 

За УНИЦЕФ: 
УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден – в над 190 държави и територии – за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.

Обсъждане. Ех УНИЦЕФ и ти ли премина на другия бряг?

Comments are closed.