Обява

Факултет по Обществено здраве, Медицински Университет – София обявява прием на документи в периода 20 август – 10 септември 2018 г. за държавна поръчка за специалностите:

  1. Обществено здраве и здравен мениджмънт степен бакалавър, редовна и задочна форма (писмен изпит);

2.. Обществено здраве и здравен мениджмънт степен магистър, само за първа магистратура (устен изпит – дискусия);

  1. Трудова медицина и работоспособност степен магистър, само за първа магистратура (устен изпит – дискусия);

4. Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност степен магистър, само за първа магистратура (устен изпит – дискусия).

 

За повече информация: http://foz.mu-sofia.bg/

Гр. София, ул. “Бяло море” № 8, ИСУЛ, ет. 5

Тел. 02/9432 304 и 02/9432 292.

Tags: 

Comments are closed.