Раневи усложнения

Българското хирургическо дружество (председател чл.-кор. проф. Дамян Дамянов), съвместно с МБАЛ “Свиленград” (чийто неуморим изпълнителен директор д-р Димитър Ермов получи от него определението “отличен хирург, лекар и човек”) и председателя на южнобългарския клон на дружеството доц. Божидар Хаджиев, организираха в окъпания от слънце в разкошното тракийско циганско лято Свиленград II Хирургична среща “Раневи усложнения – инфектирани рани, атонични рани, келоид, принципи на лечението им”. Дейно участие в срещата взеха светилата на родната хирургия – професорите Радослав Гайдарски, Темелко Темелков, Тома Пожарлиев, Гено Киров, Огнян Хаджийски, доц. Георги Паскалев, доц. Димитър Стойков и много други.

Интерес предизвикаха повечето от докладите:
 # хирургичното лечение на атоничните рани под колената (засягащи до 1% от световното население и  5% от хората над 65-год. възраст); # цикатриксите и контрактурите (изнесен от най-опитния в това отношение наш лекар – проф. Огнян Хаджийски); # терапията на диабетното стъпало (получават го 2,5% от от 220-те млн диабетици по света) – чрез хипербарна оксеганация и отрицателно налягане; # постоперативните раневи инфекции в спешната хирургия; # проблемите при затваряне на коремната стена след лапаростома, # бойните рани; # следоперативната ранева инфекция (получават я 500 000 в САЩ и милиони други оперирани пациенти по света; доклад на ВМА) и влиянието на шевния материал; # антибиотичнтата стратегия (подготвен от колектива на МВР-болница, ръководен от проф. Гено Киров, който, като председател на Съсловното сдружение на хирурзите, покани колегите си на поредната делова среща в Хисаря на 20-21 ноември т. г.) и пр.

За нас интерес представлява и впечатляващо успешната работа на една от най-успешните в страната общински болници – свиленградската. Тук очакват разрешението на МЗ за разкриване на Неврологично отделение и на гастроентерологична дейност, за които имат пълна готовност. Само за първото 9-месечие на т. г. през 110-те средномесечни легла са преминали почти 5 000 болни (близо 26 000 леглодни!), с използваемост на 1 легло – 233 дни и средна продължителност на престоя – само 5,1 дни. Извършени са и над 20 000 изследвания, 14 000 от които – на хоспитализираните болни.

До нови срещи, обаятелни български хирурзи и свиленградски лекари!

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.