На вниманието на УС на БЛС: Проучване здравословното състояние на лекарите, искане Столичната община да увековечи името на д-р Стефан Черкезов

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 15 август т. г. за 14-ти пореден път отбелязахме Деня на Спасението, едно доказателство, че медицинската професия, която дава здравето и живота на хората, е всъщност най-рискова за живота и здравето на тези, които я прилагат.

Лекарите са подложени на болестотворен ежеминутен стрес и пренапрежение. Немалко от тях, особено – от инвазивните специалности, са се заразявали от болестите на своите пациенти или са получавали съдови инциденти по време на работа; за щастие – без фатален изход; преболедували и преодолявали са ги, но са се инвалидизирали, вкл. и са се пенсионирали поради болест.

 

Затова предлагам:

 

Да организираме и проведем проучване на здравословното състояние на лекарите със съответното препоръчване и предприемане на съответните профилактични, лечебни и рехабилитационни мерки. За целта да се приготвят и изпратят анкетни карти до всички РЛК в страната, които да бъдат попълнени до края на м. септември и съответно обработени. Със сигурност немалко от колегите имат сърдечно-съдови проблеми, диабет, хр. хепатит, Бърн-аут-синдром, депресия, но – погълнати от своята високоотговорна работа, забравят да наблюдават, предпазват и лекуват самите себе си.

Резултатите от проучването да бъдат обявени на предстоящото честване на Деня на българския лекар.

Професионалната задача и задължение на лекаря е да се грижи за живота и здравето на пациентите си.

А за своето лично здраве и живот да нехае ли?!

Нека да го подсетим за това!

Името на нашия най-голям съсловен герой д-р Стефан Черкезов е премахнато от една столична улица; въпреки двукратните ми настоявания пред кметицата на София то не е възстановено. Смятам за дълг на УС на БЛС да настоява пред нея тази несправедливост да бъде поправена.

Tags: , ,

Comments are closed.