На вниманието на ЦКПЕ при БЛС: Закон за заличаване на т. 2 и 3 от глава шеста на 33

КОПИЕ: Министър Кирил АНАНИЕВ

КОПИЕ: УС на БЛС

КОПИЕ7 Проф. Красимир ГИГОВ, Гл. секретар на МЗ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В последно време спекуланти с човешкото здраве, без медицинско образование, рязко увеличиха своята агресивност. Самозванци-агрономи и журналисти буквално облъчват публиката с твърдения за своите лечебни способности, позволяват си да поставят диагнози дори и от телевизионния екран и да препоръчват най-смехотворни (но всъщност – опасни!) терапевтични средства. Всичко това несъмнено е в ущърб на личното и общественото здраве.

Неведнъж сме сигнализирали до МЗ и БЛС, давали сме и не едно и две интервюта, публикували сме авторски статии по проблема, но той не е разрешен и до ден днешен, напротив – задълбочава се.

Затова предлагам:

 

ЦКПЕ да излезе с искане пред Комисията по здравеопазване при 44-то НС и здравния министър да подготвят и предложат Проектозакон за Допълнение към ЗЗ, като от Закона за здравето, Глава Шеста, чл. 167, ал. 1, да отпаднат точките 2 и 3, които гласят:

 

Чл. 167, (1). Право да практикуват неконвенционали методи по чл. 166, ал. 1… имат български граждани, които отговарят на едно от следните условия:

…2. притежават образователно-квалификационна степен “специалист” или “бакалавър” по професионално направление “Обществено здраве”;

3. притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.”

 

Мотиви: По т. 2: Професионално направление “Обществено здраве” няма нищо общо с диагностично-лечебния процес.

По т. 3. Това е най-неадекватният текст от целия ЗЗ. И до ден днешен няма наредба на министрите на здравеопазването и на образованието относно условията и реда, по които нелекари да бъдат обучавани във висшите медицински училища. А и да бъде издадена – какви медицински знания и диагностично-лечебни умения ще придобият за 4 семестъра въпросните среднисти?! Нещо повече: с развихрилата се тяхна дейност подобни самозванци не само вредят на здравето на наивно доверилите им се хора с риск за съответните фатални последствия, но и ги отклоняват от навременно посещение при компетентен лекар.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.