Пациентът е свещена вещ

Уважаеми колеги,

Преобладаващата част от постъпващите в ЦКПЕ жалби на пациенти срещу лекари са по повод необяснимо и с нищо непредизвикано лошо, бездушно и дори грубо отношение към тях. Явно, здравната система влияе на медиците в комерсиален план, но тя не може да ги освободи от призванието им на мисионери и хуманисти, от същността на великата им професия. Призванието ни е не само да диагностицираме и лекуваме, но и да вдъхваме спокойствие и вяра.

Да си припомним определението на Хипократ за пациента – “рес сакра” (“свещена вещ”), както и съвета на Сервантес: “Нищо не ни струва толкова евтино и не се оценява толкова скъпо, както вежливостта”. За съжаление, пациентът у нас вече бива назоваван, дори и от здравни ръководители – “клиент” и в съзнанието на лекарите постепенно се превръща не толкова в обект на професията им, а предимно в източник на доходи. А там, където търговията влиза, медицината излиза!

И най-скъпата и съвременна техника не може да замени благата дума, спокойния разговор, вдъхването на кураж и воля за оздравяване. Човеколюбието и вниманието към пациента не са остойностени и не се начисляват към клиничните пътеки, но представляват неразривна част от лекарското изкуство и сигурен способ за спечелване доверието на пациента, което е изключително важно за определянето на диагнозата и въздействието на лечението; а това е същността на нашата професия!

Великият български клиницист проф. Константин Чилов съветваше студентите си да се отнасят към своите пациенти както към собствените си родители. Ще си позволим да обобщим принципите, извлечени от личността и живота му, накратко така: “Уважавай Живота! Грижи се за Болния! Почитай Колегата! Всеки Човек има право да боледува и оздравява, да страда и умира с Достойнство!”. Дано да ги споделяте!

Отново ще цитираме бащата на медицината: “Лекарят е философ, на боговете равен”.

Нека следваме заветите на Хипократ и на проф. Чилов, ако искаме да бъдем достойни за тях и патрона си св. Иван Рилски Чудотворец, за уважението и обичта на нашия мил народ, част от когото сме во веки веков!

Честит Ден на българския лекар!

ЦКПЕ

 

Tags: 

Comments are closed.