Най-младият ни професор по физиотерапия и рехабилитазия е грък

Това е д-р Йоаннис Папатанасиу, р. през 1973 г. в Ташкент, завършил медицина в Стара Загора. От 2005 г. е на работа в Клиниката по ранна рехабилитация и физикална медицина на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, където израства в научно отношение – от асистент до доцент и професор. Нещо повече – той е единственият наш професор по тази специалност в Италия /в Падуа/. Освен това е магистър по здравен мениджмънт и здравна икономика, придобито в Нац. училище по обществено здраве в Атина. 

Член е на редколегиите на три реферирани чуждестранни списания по специалността си. Автор е на дисертация, 2 монографии /едната от тях – издадена в чужбина/, 2 учебника /единият – предназначен за англоезичните студенти/ и още десетки статии и научни публикации, с импакт-фактор 22,192 – изключително висок за физиотерапевтична и рехабилитационна медицина. Научен ръководител е на двама докторанти. Включен е в италианския проект Brain Gain, иницииран от премиера на Италия Матео Ренци.

Научните публикации на проф. Папатанасиу включват различни области на ФРМ.

Честито и на добър час, проф. Папатанасиу!

Tags: ,

Comments are closed.