Библиография: Библия на хирурзите

По идея и под редакторството на единствения наш академик по хирургия Дамян Дамянов, дългогодишен председател на Българското дружество по хирургия и началник на Клиниката по хирургия при ИСУЛ излязоха вече 19 тома от цикъла хирургични справочници.

В този гигантски труд, започнат през 2008 г., са описани, с цветни атласи, почти всички тесни специалности в тази всеобхватна област: хирургична анатомия. основи на хирургията; лицево-челюстна хирургия; сърдечна хирургия; съдова хирургия; гръдна хирургия /2 тома/; хирургия на млечната жлеза; висцерална хирургия /в 3 тома/; детска хирургия; лапароскопска хирургия; изгаряне и премръзване; основи на онкологичната хирургия; урология и гинекология за хирурзи; принципи на анестезията и интензивното лечение в хирургията; еднодневна хирургия; военна и травма-хирургия; общо 6 734 стр. Разгледани са симптоматиката, поставянето на диагнозите, лечението, възможните усложнения и пр. В списването са участвали десетки професори не само от София, но и от всички останали Медицински Университети в страната, в т. ч. и патоанатоми, рентген- и лъче-терапевти и пр.

Очакват се текстовете по гнойна и спешна хирургия, както и по неврохирургия.

Голяма част от излезлите томове вече са изчерпани. Издателството е БАН. “В близките 100 години друг толкова многообемен труд няма да излезе!”, предрече проф. Виктор Златков, Ректор на МУ – София. Той го нарече “Библия на хирургията”, а представянето на 19-те тома – като празник за българската медицина изобщо; определения, с които сме напълно съгласни.

Споделяме мнението и на проф. Венцислав Мутафчийски, че МЗ трябва да възстанови специалността “Военна и травма-хирургия”. Действително, тази патология е не само анатомична, но и физиологична и изисква сериозна подготовка, имайки впредвид участието ни във военни мисии, а и опасностите от терористични атаки.

Кардиохирургът проф. Боян Боев /каква възхитителна хирургическа професорска династия: внук на проф. Байо Баев и син на проф. Станислав Баев!/ предложи всички тези томове да бъдат качени он-лайн, за да бъдат достъпни за възможно повече лекари и специализанти.

Анестезиологът проф. Олег Хинков определи усилията на акад. Дамянов като най-благородна творческа, медицинска и съсловна мисия.

 

На вниманието на УС на БЛС:

В. “Български лекар” предлага акад. Дамян Дамянов за удостояването с най-високото съсловно отличие – “Лекар на годината” на предстоящия ни празник – 25-тия Ден на българския лекар.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.